Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.e-cadouri.net, implică acceptarea termenilor si condiţiilor mai jos enumerate. Pentru a fi informat despre toate condiţiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie cuprinsul prezentului document. Ionescu N Mihaela  P.F.A.  îşi rezervă dreptul de a face modificări şi actualizări în orice moment privind conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă al utilizatorilor. Continuarea folosirii site-ului constituie un acord implicit de respectare a termenilor si condiţiilor enunţate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele şi consecinţele ce decurg din aceasta.

   Drepturile de autor

Conţinutul site-ului www.e-cadouri.net este proprietatea “Ionescu N Mihaela  P.F.A.” şi este aparat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. .

Informatiile continute in acest site, precum: imagini, grafica, schite, poze, clipuri video, texte si alte materiale care apar postate, sunt drepturi de autor, marci comerciale sau proprietate intelectuala detinuta, controlata sau licentiata (la toate impreuna ne referim generic cu notiunea de Continut) detinute de e-cadouri.ro, de persoana juridical  Ionescu N Mihaela  P.F.A. Numele si logo-ul e-cadouri.net sunt marci comerciale inregistrate ale Ionescu N Mihaela  P.F.A

Folosirea  Continutului acestui site, fără acordul scris al Ionescu N Mihaela P.F.A. atrage  după  sine consecinţele prevazute de legislatia in vigoare.

Confidenţialitate

Ionescu N Mihaela  P.F.A  respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor şi se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului câtre terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului. Nu incurajăm SPAM-ul, nu furnizăm datele dvs de contact unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vindem, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail , nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile site-ului; www.e-cadouri.net fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator al site-ului www.e-cadouri.net poate opta ca datele sale să fie şterse din baza noasră de date fiind de ajuns să ne contactaţi şi să cereţi acest lucru telefonic 0721711949, sau e-mail mihaelaione@gmail.com